Простий запит

NB! Пошук через "Простий запит" знаходить всі форми лише для слів, які є в словнику ВЕСУМ (див. словник https://r2u.org.ua/vesum/) - для них він спрацьовує як пошук за лемою. Якщо шукати через "Простий запит" слово, якого немає в словнику, знайдеться лише точна форма - "Простий запит" спрацює як пошук за словоформою.

У рядку пошуку "Простий запит" працюють шаблони пошуку (англ. wildcard). Зірочку (*), знак питання (?) та подвійний дефіс (--) можна використовувати таким чином:

1) зірочка (*) для 0 або більше символів, наприклад,

test* дасть результат

test, tests, tested, testing

c*t дасть результат

CT, cut, cat, craft, construct

2) знак питання (?) означає лише один символ, наприклад,

test? дасть результат

tests, Testa, testy

але не знайде

test

c?t знайде такі леми

cat, cut

АЛЕ! простий пошук завжди сприймає кожне шукане слово як лему, тож c?t шукатиме леми cut, cat і cot. Конкорданс міститиме усі словоформи: cut, cutting, cat, cats, cot, cots, тощо.

Щоб шукати зірочку і знак питання, використовуйте знак (\): наприклад, \* та \?

3) подвійний дефіс (--) позначає дефіс, пробіл або відсутність символа, наприклад,

multi--million дасть результат

multi-million, multi million, multimillion

How to use this theme

Every part of this theme can be translated to another language. Even this content you are reading now!

The drop-down in the main menu is called a Locale Picker. It lets you quickly switch between any of the available languages when browsing this website.

For help on setting up more languages, close this popup and click the Languages menu item.